Sistema de bibliotecas de Galicia
Iniciar rexistro en GaliciaLe+

Vai iniciar o rexistro para poder acceder ao catálogo galego de GaliciaLe, dispoñible para todas as persoas residentes fóra de Galicia.

Lembre que, se ten carné de calquera biblioteca da Rede de Bibliotecas de Galicia, xa pode acceder a este catálogo e non necesita un novo rexistro.

Se reside en Galicia, pero non ten o carné da Rede de Bibliotecas de Galicia, pode facelo a través deste enlace. Solicitude de carné .

form.register.newaccount
Para quen é o carné?
Datos da persoa para a que solicita o acceso a GaliciaLe+
Datos de contacto
Enderezo
Consentimento para o envío de información
Declaración responsable para préstamos de dispositivos electrónicos e outros obxectos
Cláusula de protección de datos
Contrasinal