Sistema de bibliotecas de Galicia
Iniciar solicitude de carné presencial

Vai iniciar o rexistro para a obtención dun carné de biblioteca e das claves de acceso a unha conta persoal da Rede de Bibliotecas de Galicia.

Unha vez que remate o rexistro (premendo o botón Enviar), para finalizar o proceso deberá acudir presencialmente á biblioteca da súa escolla, onde deberá identificarse con DNI ou outro documento equivalente e asinar a solicitude. Se o carné é para unha persoa menor de 14 anos, a solicitude deberá asinala o pai, nai ou titor/a.

O carné será válido para todas as bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Pode consultar aquí as bibliotecas públicas ás que ten acceso co carné.

form.register.newaccount
Para quen é o carné?
Biblioteca
Comece a escribir a localidade ou o nome da biblioteca para autocompletar
Datos da persoa para a que solicita o carné
Pode indicalo se así o desexa, co obxecto de mellorar a atención a colectivos procedentes de diferentes culturas
Datos de contacto
Enderezo

Consentimento para o envío de información
Declaración responsable para préstamos de dispositivos electrónicos e outros obxectos
Cláusula de protección de datos
Contrasinal